آسیا فن ایده

عضو شورای عالی انفورماتیک، همتا، سمتا و نظام صنفی

(سهامی خاص)

آسیافن ایده

خدمات برق و هوشمند سازی اماکن

طراخی و ساخت انواع تابلو برق اعم از شهری و یوپی اس مطابق با سفارش مشتری

توزیع برق اماکن - ایجاد بستر برق اعم از پریز ، روشنایی، سیستم های سرمایشی و گرمایشی

​​کابل کشی، داکت کشی، نصب سینی و لدر 

هوشمندسازی روشنایی اماکن

اجرای انواع پروژه چاه ارت

نصب درب های اتوماتیک جک دار، نصب انواع درب های مغناطیسی

سبد خرید