آسیا فن ایده

عضو شورای عالی انفورماتیک، همتا، سمتا و نظام صنفی

(سهامی خاص)

آسیافن ایده

سیستم های امنیتی و اعلام حریق

راه اندازی سیستم ضد سرقت برای اماکن از جمله بانکها، هتل ها، مجموعه های تجاری و . . .

انواع سیستمهای ایرانی و خارجی اعم از آنالوگ و آدرس پذیر IP

​​کابل کشی، داکت کشی، نصب سینی و لدر 

راه اندازی سیستم های اعلام حریق 

انواع ارتباط با فیبر نوری

انواع ارتباطات رادیویی

سبد خرید