آسیا فن ایده

عضو شورای عالی انفورماتیک، همتا، سمتا و نظام صنفی

(سهامی خاص)

آسیافن ایده

خدمات شبکه​​​​​​​

ایجاد بستر شبکه داخلی از نوع بی سیم و کابلی برای محیط های داخلی و بیرونی ( NETWORK PASSIVE )

​​کابل کشی، داکت کشی، نصب سینی و لدر 

​​امور مربوط به رک از جمله اجراء ، استاندارد سازی، آرایش، تعمیر و نگهداری دوره ای

انواع ارتباط با فیبر نوری

انواع ارتباطات رادیویی

سبد خرید