خیابان بهشتی , خیابان اندیشه , پلاک 7 , ساختمان آسیا فن ایده
07:00-17:00 شنبه الی پنجشنبه
021-88456429

سیستم دزدگیر: آنالوگ / دیجیتال

Asia Idea > سیستم دزدگیر: آنالوگ / دیجیتال

پروژه ها

کلیه شعب بانک تات( 120شعبه)

کلیه شعب صرافی تات( 10شعبه)

بخشی از شعب بانک ملی(15 شعبه از سرپرستی شمال تهران)

سرپرستی شعب شرق کشور بانک آینده(مشهد)

سرپرستی شعب غرب کشور بانک آینده(تبریز)

شعب بانک آینده(164 شعبه)

شعب بیمه رازی

موسسه ای فردا

چند ساختمان مسکونی در تهران و لواسان