خیابان بهشتی , خیابان اندیشه , پلاک 7 , ساختمان آسیا فن ایده
07:00-17:00 شنبه الی پنجشنبه
021-88456429

سیستم مدیریت و هوشمند سازی ساختمان BMS

Asia Idea > سیستم مدیریت و هوشمند سازی ساختمان BMS

سیستم یکپارچه امنیت هوشمند

سیستم مدیریت ساختمان(BMS)

سیستم هوشمند انرژی سبز

مدیریت هوشمند آب و کنترل هوا و دما

سیستم جامع مدیریت و کنترل راه دور خانه

سیستم یکپارچه موسیقی هوشمند

طراحی هوشمند نمای داخلی، خارجی و فضای سبز

سیستم مدیریت هوشمند نور

سیستم هوشمند مدیریت پیشرفته انرژی

سیستم هوشمند شبکه ساخت یافته کابلی و بی سیم

سیستم یکپارچه صوتی تصویری هوشمند

سیستم کامپیوتری و مدیریت شبکه هوشمند

سیستم یکپارچه تلفن و ارتیاطات هوشمند