خیابان بهشتی , خیابان اندیشه , پلاک 7 , ساختمان آسیا فن ایده
07:00-17:00 شنبه الی پنجشنبه
021-88456429

انجام کلیه عملیات مربوط به اجرا و نگهداری چاه ارت(کمتر از 2 اهم)

Asia Idea > انجام کلیه عملیات مربوط به اجرا و نگهداری چاه ارت(کمتر از 2 اهم)

پروژه ها

کلیه شعب بانک تات( 120شعبه)

کلیه شعب صرافی تات( 10شعبه)

سرپرستی شعب شرق کشور بانک آینده(مشهد)

سرپرستی شعب غرب کشور بانک آینده(تبریز)

شعب بانک آینده(164 شعبه)

بخشی از شعب بانک ملی(15 شعبه از سرپرستی شمال تهران)

شعب بیمه رازی

موسسه ای فردا