خیابان بهشتی , خیابان اندیشه , پلاک 7 , ساختمان آسیا فن ایده
07:00-17:00 شنبه الی پنجشنبه
021-88456429

شبکه داخلی LAN / شبکه بی سیم

Asia Idea > شبکه داخلی LAN / شبکه بی سیم

پروژه ها

کلیه شعب بانک تات( 120شعبه)

کلیه شعب صرافی تات( 10شعبه)

سرپرستی شعب شرق کشور بانک آینده(مشهد)

سرپرستی شعب غرب کشور بانک آینده(تبریز)

شعب بانک آینده (164 شعبه)

بخشی از شعب بانک ملی (15 شعبه از سرپرستی شمال تهران)

برج بین المللی تهران

بانک سپه شعبه سپهبد قرنی

ساختمان ITبانک شهر

موسه مالی و اعتباری نور

شعب بیمه رازی

موسسه ای فردا