خیابان بهشتی , خیابان اندیشه , پلاک 7 , ساختمان آسیا فن ایده
07:00-17:00 شنبه الی پنجشنبه
021-88456429

دیگر فعالیت های شرکت

Asia Idea > دیگر فعالیت های شرکت

مرتب سازی رک

مرتب سازی و آرایش رک شعب بصورت استاندارد بدون اختلال در روند فعالیت های شعبه در کمتر از 12 ساعت

نمونه پروژه های انجام شده