خیابان بهشتی , خیابان اندیشه , پلاک 7 , ساختمان آسیا فن ایده
07:00-17:00 شنبه الی پنجشنبه
021-88456429

سیستم های امنیتی Security

Asia Idea > سیستم های امنیتی Security

پروژه ها

کلیه شعب بانک تات( 120شعبه)

کلیه شعب صرافی تات( 10شعبه)

سرپرستی شعب شرق کشور بانک آینده(مشهد)

سرپرستی شعب غرب کشور بانک آینده(تبریز)

شعب بانک آینده(164 شعبه)

تعدادی ساختمان مسکونی در شهر تهران

برج تهران

شعب بیمه رازی

موسسه ای فردا