خیابان بهشتی , خیابان اندیشه , پلاک 7 , ساختمان آسیا فن ایده
07:00-17:00 شنبه الی پنجشنبه
021-88456429

اجرای رک، تابلو برق

Asia Idea > اجرای رک، تابلو برق

پروژه ها

کلیه شعب بانک تات( 120شعبه)

کلیه شعب صرافی تات( 10شعبه)

سرپرستی شعب شرق کشور بانک آینده(مشهد)

سرپرستی شعب غرب کشور بانک آینده(تبریز)

شعب بانک آینده(164 شعبه)

بخشی از شعب بانک ملی(15 شعبه از سرپرستی شمال تهران)

شعبه سپهبد قرنی بانک سپه

ساختمان IT بانک شهر

تعدادی از شعب بانک انصار

شعب بیمه رازی

موسسه ای فردا